Als je het allemaal niet meer ziet zitten, misschien zelfs overweegt een eind aan je leven te maken, en je hebt voor jouw gevoel niemand (meer) in je omgeving bij wie je met jouw verhaal terecht kunt, dan kan een dieptepuntgesprek misschien iets voor jou zijn.

 

Het doel van een dieptepuntgesprek

Het doel van een dieptepuntgesprek is om zónder op de klok te kijken aan álle problemen en álle gevoelens, die je nu zo wanhopig maken, álle ruimte te geven en ze er gewoon eens even helemaal te laten zijn.

Het is niet de bedoeling om in dit gesprek met die problemen en gevoelens aan het werk te gaan. Dat is van later zorg. Waar het in dit gesprek om gaat, is dat jij gehoord en gezien wordt, dat jij ervaart dat je er niet helemaal alleen voor staat en dat alles wat jou nu zo ellendig maakt er kan zijn zoals het is. Want dat is de bodem. Daarna gaan we pas samen kijken naar wat jij verder nodig hebt en óf, hóe, waar en bij wie jij vanaf die bodem verder wilt.

Omdat de kosten voor dit gesprek wat mij betreft geen reden mogen zijn om niet te bellen, wil ik hier alvast noemen dat we daar hoe-dan-ook wel uitkomen. Dus laat dat je niet weerhouden. Verder is het natuurlijk aan jou om te bepalen of dit is wat je nu nodig hebt.