Weer leven vanuit je gevoel

Onverklaarbare huilbuien, snel geïrriteerd en boos zijn, wanhoop, jezelf helemaal niet meer voelen: het zijn vaak allemaal uitingen van diepgaande frustratie. De hamvraag is dan ook: wát wordt er gefrustreerd? En door wie? En waarom? Uiteindelijk weet alleen jij daarop het antwoord. Het enige wat ik kan doen is je begeleiden naar de plek waar je moet zoeken. Dat is mijn bijdrage aan jouw proces. Hoe doe ik dat?

 

De therapie

Ik doe dat door je te leren luisteren naar je gevoelens, ze vervolgens serieus te nemen en er uiteindelijk naar te handelen. Elke sessie is min of meer opgesplitst in twee delen. Eerst vertel je wat je vertellen wilt. Daarna ga je óf vanuit lichamelijke ontspanning luisteren naar hetgeen jouw lichaam jou nu te vertellen heeft, óf we geven wat er nu in je hoofd omgaat een eigen stoel en een eigen stem. Het gaat er in beide gevallen om niet te oordelen of verstandelijk te analyseren, maar om er zonder oordeel aandacht aan te schenken en er naar te luisteren. Zo krijgt wat er speelt ruimte: het mag er zijn. Zo krijg jij ruimte: jij mag er zijn!

De therapie is niet bedoeld om je ‘beter’ te maken – je bent al goed genoeg – maar om jouw behoeften, jouw wensen en jouw grenzen beter te leren kennen en vandaaruit het leven te leiden waartoe jij bent uitgerust.